Zostały uruchomione dwa nowe nadajniki we Wschowie - na ul. Spokojnej oraz ul. Kazimierza Wlk.

Dzięki tym dwóm nadajnikom mogę świadczyć usługę dostępu do Internetu mieszkańcom Wschowy.

W przyszłości przewiduję powstawanie kolejnych nadajników.