Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na korzystanie z sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Nie ma już konieczności, by ulgę dokumentować jedynie fakturami VAT. Rok 2012 jest ostatnim, w którym ulga internetowa obowiązuje w takiej formie jak dotychczas. W roku następnym trzeba będzie uważać - od zeznania za 2013 r. (składanego w 2014 r.) tylko nieliczni z nas będą mieli prawo do ulgi za Internet. Są to osoby które po raz pierwszy korzystają z niej w zeznaniu podatkowym za rok 2012. Ponadto prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy dotychczas nigdy z niej nie korzystali. Osoby te będą mogły dokonać odliczenia w dwóch kolejno po sobie następujących latach.

Co to oznacza?

Oznacza to, że jeżeli do tej pory ulgę internetową rozliczał mąż to od 2013r może tego odliczenia dokonywać żona. W ten sposób prawo ulgi zachowamy jeszcze przez dwa lata. Aby skorzystać z takiego rozwiązania konieczna jest zmiana umowy na świadczenie usług internetowych.